про надання послуг реєстрації та підтримки доменних імен про надання послуг реєстрації та підтримки доменних імен

Ця угода є пропозицією (публічною офертою) для будь-якої юридичної чи фізичної особи укласти договір про надання послуг з реєстрації та підтримки доменних імен (далі – Договір). Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України підтвердженням прийняття умов цього Договору є факт здійснення платежу фізичною чи юридичною особою у рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем підтвердження факту такої оплати.

Пропозиція укласти договір (оферта) вважається прийнятою під час реєстрації юридичної чи фізичної особи на веб-сайті Виконавця за адресою ukrainiandomains.com.ua.

Для цілей цього Договору застосовуються такі основні терміни та скорочення:

Абонент – фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та сплатила за послуги, що надаються Виконавцем.

Акаунт – обліковий запис, розміщений на сайті ukrainiandomains.com.ua, що містить відомості та інформацію про абонента, необхідний для його обліку, персоналізації та авторизації.

Виконавець – зареєстрована в Україні юридична особа, яка надає послуги з реєстрації та підтримки доменних імен у мережі Інтернет.

Домен – це позначка, що складається з набору символів та цифр, що визначає адресу веб-сайтів, електронної пошти та інших сервісів у мережі Інтернет.

Послуги – надання Абоненту послуг реєстрації та підтримки доменних імен, які споживаються у процесі здійснення певної дії або здійснення певної діяльності.

Реєстрант – особа (Абонент), на користь якої здійснюється реєстрація доменного імені.

Реєстратор – особа (виконавець), яка надає послуги забезпечення реєстрації та функціонування доменного імені.

Трансфер – зміна особи Реєстратора доменного імені.

DNS – система доменних імен (Domain Name System).

NIC-handle – унікальний ідентифікатор власника домену у базі даних WHOIS.

IP-адреса – мережна адреса в мережі Інтернет.

Primary DNS сервер – основний сервер, де зберігається інформація про домені.

Secondary DNS сервер – допоміжний сервер, на якому зберігається інформація про домен. Ця інформація періодично оновлюється з сервера Primary DNS.

MX запис – запис у конфігураційному файлі сервера DNS. Визначає сервери, які приймають пошту для цього домену.

A запис – запис у конфігураційному файлі сервера DNS. Визначає IP-адресу домену, піддомену.

NS запис – запис у конфігураційному файлі сервера DNS. Визначає DNS-сервери, на яких міститься інформація про цей домен.

ICANN – Інтернет-корпорація з управління доменними іменами та IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), міжнародна організація, відповідальна за управління простором IP-адрес та системи доменних імен Інтернет.

WHOIS – сервіс, призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншої мережної інформації. Сервіс Whois є публічним сервісом Інтернету (Регламенти публічних сервісів [https://hostmaster.ua/services/]).

Приймаючи умови цього Договору, Реєстрант підтверджує, що:

за його відомостями, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб;

контактна інформація, що надається під час реєстрації доменного імені, є вірною та актуальною;

контактна інформація про Реєстрант може бути опублікована українськими та міжнародними службами WHOIS відповідно до загальноприйнятих документів, що регламентують процедуру реєстрації доменних імен

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець пропонує Реєстрантам свої послуги на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Послуги забезпечуються за допомогою веб-інтерфейсу та спеціалізованого апаратно-програмного забезпечення.

1.3. Виконавець надає Абоненту такі послуги:

реєстрація та підтримка доменних імен в українських, зарубіжних та міжнародних доменних зонах;

послуги технічного консалтингу у сфері реєстрації доменних імен.

1.4. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі договорів, укладених із адміністраторами доменів та іншими організаціями-реєстраторами.

1.5. Операції з доменними іменами виконуються відповідно до правил та регламентів доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:

– Регламент публічних сервісів (WHOIS) [https://hostmaster.ua/services/]

– Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua]

– Єдина політика вирішення спорів щодо доменних імен у домені .UA (починає діяти з 19 березня 2019 року) [https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/]

– Єдина політика вирішення спорів про доменні імена (UDRP) [https://www.icann.org/resources/pages/udrp-2012-02-25-ua]

 • Особливості реєстрації доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/2ld/]
 • Правила реєстрації та використання доменних імен у домені .УКР

– Права та обов’язки реєстрантів міжнародних доменних імен [http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits]

– та інших доменних зон, правила та регламенти яких опубліковані на офіційних сайтах цих доменних зон.

1.6. Абонент підтверджує, що на момент укладання цього Договору ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прямо чи опосередковано права третіх осіб.

1.7. Послуги надаються Абонентам, які мають доступ до мережі Інтернет та встановлене програмне забезпечення для роботи з веб-інтерфейсом, на основі цього Договору.

 1. ОСОБИСТІ ДАНІ

2.1. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, якщо Абонент є фізичною особою, дає згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

2.2. Обробка персональних даних Абонента здійснюється з метою забезпечення отримання ним рахунків, актів та інших документів, здійснення взаєморозрахунків, виявлення та запобігання порушенням прав Абонента та/або його клієнтів, порушень прав третіх осіб, забезпечення безпеки та усунення технічних неполадок.

2.3. В окремих випадках Абонент на вимогу Виконавця зобов’язаний надати письмову згоду третіх осіб на обробку їх персональних даних.

2.4. Укладаючи цей договір, Абонент погоджується з тим, що доступ до персональних даних Абонента мають працівники та консультанти Виконавця.

2.5. Виконавець має право надавати доступ та передавати надані персональні дані Абонента третім особам з метою дотримання п. 2.2. справжньої угоди. У разі необхідності передачі персональних даних Абонента з метою, не пов’язаною з цим Договором, Виконавець повідомляє про це Абонента шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу, надану Абонентом.

2.6. З метою надання послуг реєстрації доменного імені за Договором персональні дані Реєстранта, а також персональні дані третіх осіб, надані Реєстрантами за їх згодою, можуть передаватися адміністраторам реєстру кореневого домену, в якому реєструється доменне ім’я, провайдерам, операторам та користувачам сервісу WHOIS, ICANN, ескроу-агентам, аудиторам, а також реєстратору, якого може призначити ICANN для перенесення домену.

2.7. Персональні дані, надані Абонентом, є особистою та конфіденційною інформацією згідно з Політикою конфіденційності Виконавця

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

– надавати у повному обсязі Послуги Абоненту на умовах, визначених цим Договором;

– надавати послуги у разі наявності оплати від Абонента, що відповідає вартості послуг;

– вживати всіх необхідних заходів для надання високоякісних послуг. У разі виникнення спірних ситуацій як між Виконавцем та Реєстрантами, так і за участю третіх осіб вживати всіх законних заходів для захисту інтересів Реєстранта (Абонента).

3.2. Обов’язки Абонента:

– надати повну, правдиву та точну інформацію у кількості, яка необхідна для надання послуг Виконавцем. Інформація, надана Абонентом, за винятком персональних даних Абонента, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

– оновлювати контактні дані та інформувати Реєстратора про зміну контактних даних протягом 7 (семи) днів із дня, коли такі дані змінилися;

– надавати відповідь на запит Реєстратора про підтвердження актуальності наданої Абонентом персональної інформації протягом 7 (семи) днів з дня отримання такого запиту;

– на вимогу Виконавця надати копії паспорта або іншого документа, що засвідчує особу Абонента

– оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору та обсягу послуг, які має надати Виконавець.

3.3. Права Виконавця:

– тимчасово або повністю припинити надання послуг Абоненту та вимагати письмових пояснень від Абонента у випадках: відсутності оплати за Послуги; надання Абонентом недостовірної або неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу Виконавця, ненадання Абонентом відповіді на запит Виконавця про підтвердження актуальності контактних даних протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання такого запиту; дій, спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до послуг, що надаються Виконавцем, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем через Інтернет

– у разі порушення Абонентом своїх зобов’язань за цим Договором припинити договірні відносини з Абонентом в односторонньому порядку з одночасним надсиланням письмового електронного повідомлення. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата направлення відповідного повідомлення Абоненту.

3.4. Права Абонента:

– вимагати від Виконавця надання Послуг в обсязі та на умовах цього Договору.

– отримувати від Виконавця інформацію про послуги;

– надавати скарги, зауваження та пропозиції щодо надання Виконавцем послуг.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата послуг Виконавцем здійснюється у національній валюті за курсом на момент оплати та відповідно до тарифів, встановлених на момент надання послуг на умовах 100-відсоткової передоплати.

4.2. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. У разі несплати або несвоєчасної оплати Виконавець має право призупинити/зупинити надання послуг та не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії.

4.4. Здійснюючи оплату, Абонент зобов’язаний вказати у платіжному документі номер рахунку-фактури, виданої Виконавцем, та ідентифікувати послуги, що оплачуються.

4.5. У разі, коли оплачений домен не може бути зареєстрований або не може бути продовжено термін його дії з незалежних від Виконавця причин, перерахована Реєстрантом сума може бути використана ним для оплати інших послуг або повернена Реєстранту будь-яким доступним на той час способом за вирахуванням комісії платіжної системи за переказ грошей.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ. ПАРОЛЬ І БЕЗПЕКА

5.1. Для того, щоб скористатися сервісом Виконавця, Регістрант погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе в кількості, необхідної для надання послуг. Реєстрант зобов’язується самостійно підтримувати цю інформацію у актуальному стані.

5.2. Реєстрант несе відповідальність за безпеку свого логіну та пароля, а також за все, що буде зроблено на сайті Виконавця під логіном та паролем Реєстранта. Регістрант погоджується з тим, що він зобов’язаний негайно повідомити Виконавця про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Реєстрантом) доступу з логіном та паролем Реєстранта та/або про будь-яке порушення безпеки, а також про те, що Реєстрант самостійно здійснює завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з сервісом Виконавця. Виконавець не відповідає за можливу втрату або псування даних, що може статися через порушення Регістрантом положень цієї частини Договору.

5.3. Реєстрант зобов’язується відшкодувати збитки та захистити Виконавця, а також відповідних адміністраторів доменних зон (включаючи Verisign Inc., Neulevel, Inc., Public Interest Registry, Afilias Limited та інші реєстратури, перелічені за адресою http://www.icann.org/registries/listing.html), а також усіх посадових осіб, керівників та службовців цих компаній та організацій від будь-яких позовів, збитків, відповідальності, втрат та витрат, включаючи будь-які розумні винагороди адвокатам та витрат, що виникають із пов’язаних з послугами, що надаються Виконавцем у рамках цього договору .

5.4. Регістрант погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини сервісу, використання служб або доступ до них, крім тих випадків, коли такий дозвіл надано Регістранту Виконавцем . Виконавець не несе жодної відповідальності за жодним договором між Реєстрантами та третіми особами.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. З метою захисту прав реєстранта на використання зареєстрованого доменного імені, а також для забезпечення ефективної та універсальної процедури реєстрації та управління доменними іменами, зареєстрованими в різних доменних зонах, Виконавець при реєстрації доменних імен може вносити свої контактні реквізити до служб WHOIS адміністраторів закордонних, російських та українських доменних зон. Виконавець зобов’язується змінити контактні реквізити доменного імені на письмовий запит Реєстранта після надання ним документа, що засвідчує його особу.

6.2. Виконавець не гарантує виконання замовлення. Усі надані Послуги надаються за принципом «як є», враховуючи, що технічні системи можуть містити не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість надання послуг або їх несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості надання Послуг або їх несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або події непереборної сили (форс-мажор), спричинені соціальними та природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції, дії органів влади та ін.). ).

6.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань з причин, зазначених у п. 6.2., Виконавець несе відповідальність у межах сум, отриманих від Абонента як оплата послуг.

6.4. Виконавець не несе матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від Абонента як оплата за Послуги.

6.5. Передача доменного імені, делегованого Реєстранту до обслуговування іншими Реєстраторами, можлива не пізніше ніж за 7 днів до закінчення терміну делегування доменного імені. Зазначений термін залежить від чинних правил тієї доменної зони, у якій зареєстровано доменне ім’я.

6.6. Виконавець залишає за собою право припинити обслуговування клієнта без відшкодування вартості послуг у таких випадках:

– систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету (розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну/міжконфесійну ворожнечу, матеріалів з торгівлі зброєю, наркотиками тощо);

 • зловмисні дії (злом, атака і т.д.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи серверів Виконавця або ж на дискредитацію Виконавця

– у разі рішення суду, а також у інших, передбачених чинним законодавством випадках;

– у разі, якщо на належно оформлену вимогу компетентних органів (судів, правоохоронних органів) контактна інформація, подана Реєстрантом, не дозволяє встановити Реєстранта доменного імені, а також у випадках, коли контактна інформація не є достовірною.

6.7. Якщо для доменного імені використовуються DNS Виконавця як IP-адреса, за замовчуванням у конфігурації DNS вказані IP-адреси Виконавця з налаштуванням на сервісну веб-сторінку Виконавця.

 1. ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ В ДЕЯКИХ ДОМЕННИХ ЗОНАХ

7.1. Доменні імена у зоні. UA можуть бути делеговані лише власникам прав на відповідні торгові марки (словесні знаки для товарів та послуг), дія яких поширюється на територію України. Для реєстрації доменного імені Реєстрант зобов’язаний надати відскановану копію Свідоцтва про реєстрацію торгової марки, видану Держпатентом України або довідку від департаменту України про те, що така торгова марка має міжнародну реєстрацію та охороняється на території України. Відсканований документ має бути надіслано на адресу admin@ukrainiandomains.com.ua із зазначенням логіну Реєстранту. Протягом 10 днів після здійснення реєстрації доменного імені у зоні. UA, Регістрант зобов’язаний надіслати нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує його права на торгову марку за адресою: Україна, 62416, Харківська обл, Пісочин, вул.  Слобідська №29. Для замовлення домену. UA Реєстр зобов’язаний вказати номер свідоцтва на торгову марку.

Регістрант погоджується та приймає Правила домену. UA, які доступні за адресою: https://hostmaster.ua/policy/?ua, а також зобов’язується взяти на себе всю відповідальність у разі надання їм свідомо неправдивих даних про права на Знак (і) для товарів та послуг, які були надані для делегування доменів

7.2. Зареєструвати доменне ім’я у зоні. AERO можуть лише організації та фізичні особи, однак пов’язані з аероіндустрією.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБИМИ

8.1. Виконавець не несе жодної відповідальності за використання доменних імен, зареєстрованих за його допомогою, а також зміст будь-яких матеріалів на сайтах, які публікуються під такими доменними іменами.

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

9.1. Абонент має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення коштів, у тому числі передоплати за Послуги, не здійснюється.

9.2. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Абоненту без роз’яснення причин, при цьому здійснюється повернення коштів за повні місяці невикористаного обсягу послуг.

9.3. Реєстрація доменного імені підлягає зупиненню, скасуванню або передачі іншій особі відповідно до будь-якої специфікації, регламенту або політики, яких повинен дотримуватися Реєстратор або відповідно до будь-яких процедур Реєстратора у разі необхідності виправлення помилки Реєстратора в доменному імені або вирішення спорів, пов’язаних із зареєстрованим доменним ім’ям .

9.4. Договір набирає чинності з моменту внесення плати за послуги у порядку, встановленому цим Договором, та діє протягом строку дії замовленої послуги.

9.5. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 1. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

10.1. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Виконавцем та Реєстратором, усі претензії, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція мають надсилатися на адресу електронної пошти admin@ukrainiandomains.com.ua

10.2. Для вирішення спорів, що виникли між Виконавцем та Реєстрантами внаслідок надання послуг, застосовується наступний претензійний порядок:

– Реєстрант, який вважає, що його права та інтереси порушені через дії Виконавця, надсилає останньому претензію електронною поштою admin@ukrainiandomains.com.ua

– Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання претензії Виконавець може викласти свою позицію щодо вказаних в останній принципових питаннях та надіслати свою відповідь за адресою електронної пошти, зазначеною у претензії.

У разі недосягнення вирішення спору шляхом претензійного порядку суперечка підлягає розгляду відповідно до Договору.

– не розглядаються анонімні претензії або претензії, що не дозволяють ідентифікувати користувача на основі наданих їм під час реєстрації даних.

– Виконавець залишає за собою право ухвалення остаточного рішення щодо отриманої претензії.

10.3. У разі, якщо спір, що виник у зв’язку з реєстрацією та використанням доменного імені, неможливо врегулювати у претензійному порядку, суперечка вирішується компетентним судом.

10.4. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень Договору.

10.5. При розгляді спорів, як докази сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (E-mail) із збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа або незалежних експертів.

 1. ТРАНСФЕР ДОМЕННОГО ІМЕНІ ДО ІНШОГО РЕЄСТРАТОРА

11.1. Трансфер доменних імен до іншого реєстратора можливий, якщо:

 • З моменту останнього трансферу від іншого реєстратора або передачі всередині системи пройшло щонайменше 60 календарних днів;

– З моменту реєстрації доменного імені минуло не менше 60 календарних днів;

– на доменне ім’я не накладено жодних обмежень з боку Виконавця, правоохоронними органами чи судом;

 • Строк реєстрації домену не минув;

11.2. Для трансферу доменного імені, з метою безпеки, Виконавець може запросити від Реєстранта верифікаційні документи, а також оригінал заяви на трансфер.

11.3. Порядок супроводу доменного імені у разі, коли воно не обслуговується реєстратором: [https://hostmaster.ua/documents.php]